QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
CÁC SẢN PHẨM BÁNH - TRÁI CÂY KHÔ
 • MSP: BGP325
  ĐVT: Hộp
  NXS: Việt Nam
  Giá: 80.000 đ
  Bánh Gato Pillat 325gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BLC150
  ĐVT: Hộp
  NXS: Malaysia
  Giá: 32.500 đ
  Bánh Lady Sarah Shortbread Fingers With Raisins Cookies 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BLDB375
  ĐVT: Hộp
  NXS: Malaysia
  Giá: 45.500 đ
  Bánh lúa Dbent hộp giấy 375gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BLB
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đức
  Giá: 491.000 đ
  Bánh quy Lambertz Best Selection 1000gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BQ
  ĐVT: Lon
  NXS: Mỹ
  Giá: 110.000 đ
  Bánh quế - Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BCSY400
  ĐVT: Hộp
  NXS: Kinh Đô
  Giá: 111.500 đ
  Bánh Cosy hộp thiếc 400gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BLC
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đức
  Giá: 418.000 đ
  Bánh quy Lambertz Composition 1000gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BLE750
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đức
  Giá: 344.000 đ
  Bánh quy Lambertz Exquisit tin 750gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BLB
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đức
  Giá: 136.500 đ
  Chocolates Mauxion Fontessa 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SAP200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đức
  Giá: 141.000 đ
  Socola Asortment Praliness 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BDI400
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bánh Ý
  Giá: 87.000 đ
  Bánh Divelia 400g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BG454
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 122.500 đ
  Bánh hỗn hợp hộp thiếc Goody 454gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BG681
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 176.000 đ
  Bánh hỗn hợp hộp thiếc Goody 681gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BG908
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 222.000 đ
  Bánh hỗn hợp hộp thiếc Goody 908gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BCD
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 43.000 đ
  Bánh hỗn hợp hộp giấy quai xách Cindy 330gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: CBCN143
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 64.000 đ
  Chocolate Bella hộp giấy chữ nhật 143gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BC144
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 20.500 đ
  Bánh Choco Chips 144gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BD200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đan Mạch
  Giá: 60.000 đ
  Bánh quy bơ Danisa 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BD454
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đan Mạch
  Giá: 146.000 đ
  Bánh quy bơ Danisa 454gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BD681
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đan Mạch
  Giá: 213.000 đ
  Bánh quy bơ Danisa 681gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BD908
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đan Mạch
  Giá: 295.000 đ
  Bánh quy bơ Danisa 908gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BCJ180
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 25.500 đ
  Bánh quy vị cà phê hảo hạng Coffee Joy 180gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BCJ360
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 49.500 đ
  Bánh quy vị cà phê hảo hạng Coffee Joy 360gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BM216
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 23.000 đ
  Bánh quy giòn Malkist vị tảo biển/ bơ tỏi/ ngọt thanh 216gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BW115
  ĐVT: Thanh
  NXS: Indonesia
  Giá: 7.000 đ
  Bánh quy kem mè đen Wonder Wheet 115gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BW234
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 17.500 đ
  Bánh quy kem mè đen Wonder Wheet 234gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BPM170
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 29.500 đ
  Bánh xốp phô mai Cal Cheese 170gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BQ350
  ĐVT: Lon
  NXS: Indonesia
  Giá: 135.000 đ
  Bánh quế Royal Dansk 350gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BPMG220
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 33.500 đ
  Bánh phô mai Gery Cheese Cracker 220gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BPMG330
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 50.000 đ
  Bánh phô mai Gery Cheese Cracker 330gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BJ160
  ĐVT: Lon
  NXS: Malaysia
  Giá: 39.500 đ
  Bánh snack khoai tây jacker 160gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BH600
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 183.000 đ
  Bánh Hollanda Butter Cookies hộp thiếc 600gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BPO100
  ĐVT: Hộp
  NXS: Thái Lan
  Giá: 46.000 đ
  Bánh Premio Original hộp giấy 100gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SRM135
  ĐVT: Hộp
  NXS: Malaysia
  Giá: 82.500 đ
  Socola Romanze 135gr xanh/đỏ
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SA200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Malaysia
  Giá: 146.000 đ
  Socola Soreign Almond hộp thiếc 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BPO400
  ĐVT: Hộp
  NXS: Thái Lan
  Giá: 223.000 đ
  Bánh Premio Original hộp thiếc 400gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BC396
  ĐVT: Hộp
  NXS: Orion Vina
  Giá: 56.000 đ
  Bánh Chocopie hộp 12 cái 396gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BC198
  ĐVT: Hộp
  NXS: Orion Vina
  Giá: 33.500 đ
  Bánh Chocopie hộp 6 cái 198gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BCU276
  ĐVT: Hộp
  NXS: Orion Vina
  Giá: 60.500 đ
  Bánh Custas hộp 12 cái 276gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BCU138
  ĐVT: Hộp
  NXS: Orion Vina
  Giá: 33.500 đ
  Bánh Custas hộp 6 cái 138gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BGO288
  ĐVT: Hộp
  NXS: Orion Vina
  Giá: 48.500 đ
  Bánh Goute hộp 8 gói 288gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BGO144
  ĐVT: Hộp
  NXS: Orion Vina
  Giá: 30.000 đ
  Bánh Goute hộp 4 gói 144gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BOR235
  ĐVT: Hộp
  NXS: Kinh Đô
  Giá: 95.000 đ
  Bánh Oreo Selection 235gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BOR352
  ĐVT: Hộp
  NXS: Kinh Đô
  Giá: 138.000 đ
  Bánh Oreo Selection 352gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BORG205
  ĐVT: Hộp
  NXS: Kinh Đô
  Giá: 29.000 đ
  Bánh Oreo hộp giấy 205.8gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BORG325
  ĐVT: Hộp
  NXS: Kinh Đô
  Giá: 47.000 đ
  Bánh Oreo hộp giấy 325.8gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BKT475
  ĐVT: Hộp
  NXS: Kinh Đô
  Giá: 140.000 đ
  Bánh Korento Traditional 475gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KTSL160
  ĐVT: Lon
  NXS: Kinh Đô
  Giá: 43.000 đ
  Bánh khoai tây lát Slide 160gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KTAS160
  ĐVT: Lon
  NXS: Malaysia
  Giá: 36.500 đ
  Bánh khoai tây lát Asochi 160gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BWC240
  ĐVT: Hộp
  NXS: Indonesia
  Giá: 45.500 đ
  Bánh Wasuka Premium Rolled Wafer Chocolate 240gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BKI210
  ĐVT: Hộp
  NXS: Việt Nam
  Giá: 31.000 đ
  Bánh trứng nướng Kito 210gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BHF228
  ĐVT: Hộp
  NXS: Malaysia
  Giá: 84.000 đ
  Bánh Hershey's Festival 228gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: NK150
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bánh Mỹ
  Giá: 33.000 đ
  Nho khô Mỹ Lucky 150gr đỏ/vàng
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: NK200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bánh Mỹ
  Giá: 41.500 đ
  Nho khô Mỹ Lucky 200gr đỏ/vàng
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: NK250
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bánh Mỹ
  Giá: 50.500 đ
  Nho khô Mỹ Lucky 250gr đỏ/vàng
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BJ435
  ĐVT: Hộp
  NXS: Malaysia
  Giá: 177.000 đ
  Bánh Julie's Cascaro hộp thiếc 435gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BAK408
  ĐVT: Hộp
  NXS: Sri Lanka
  Giá: 162.000 đ
  Bánh quy ăn kiêng vitamin King Henry 408gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BP230
  ĐVT: Lon
  NXS: Indonesia
  Giá: 29.500 đ
  Bánh Potato Crispy 230gr
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT