QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
 • MSP: RHD350
  ĐVT: Chai
  NXS: HiMa
  Giá: 260.000 đ
  Rượu đông trùng hạ thảo Hima Daily 350ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RHD500
  ĐVT: Chai
  NXS: HiMa
  Giá: 580.000 đ
  Rượu đông trùng hạ thảo Hima Daily 500ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HTRUOU
  ĐVT: Chai
  NXS: HiMa
  Giá: 2.145.000 đ
  Rượu đông trùng hạ thảo 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: DTHT10
  ĐVT: Hộp
  NXS: HiMa
  Giá: 1.980.000 đ
  Đông trùng hạ thảo Militaris khô 10gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: DTHT20
  ĐVT: Hộp
  NXS: HiMa
  Giá: 3.960.000 đ
  Đông trùng hạ thảo Militaris khô 20gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HTYEN
  ĐVT: Hộp
  NXS: HiMa
  Giá: 550.000 đ
  Đông trùng hạ thảo tổ yến 6 hũ
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HTYEN1
  ĐVT: Hộp
  NXS: HiMa
  Giá: 27.500 đ
  Đông trùng hạ thảo tổ yến lon
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HTCF4
  ĐVT: Hộp
  NXS: HiMa
  Giá: 110.000 đ
  Đông trùng hạ thảo cà phê 4 in 1 180gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HTCF3
  ĐVT: Hộp
  NXS: HiMa
  Giá: 104.500 đ
  Đông trùng hạ thảo cà phê 3 in 1 180gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HTCF2
  ĐVT: Hộp
  NXS: HiMa
  Giá: 99.000 đ
  Đông trùng hạ thảo cà phê 2 in 1 180gr
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT