QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
CÁC SẢN PHẨM HẠT & MỨT
 • MSP: HFV250
  ĐVT: Hộp
  NXS: Việt Nam
  Giá: 93.500 đ
  Hạt mắc ca Sao Việt 250gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HĐM200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Ngọc Phú
  Giá: 90.000 đ
  Hạt điều rang muối 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HĐM250
  ĐVT: Túi
  NXS: Ngọc Phú
  Giá: 110.000 đ
  Hạt điều rang muối 250gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: MBY300
  ĐVT: Hộp
  NXS: Trí Đức
  Giá: 41.000 đ
  Mứt bí Lạc Xuân 300gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: MB200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Trí Đức
  Giá: 53.000 đ
  Mứt bưởi Lạc Xuân 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: MTC230
  ĐVT: Hộp
  NXS: Trí Đức
  Giá: 51.500 đ
  Mứt thập cẩm Lạc Xuân 230gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: MG250
  ĐVT: Hộp
  NXS: Trí Đức
  Giá: 53.500 đ
  Mứt gừng Lạc Xuân 250gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: MCB200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Trí Đức
  Giá: 54.500 đ
  Mứt cà chua bi Lạc Xuân 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: MTC500
  ĐVT: Hộp
  NXS: Trí Đức
  Giá: 100.500 đ
  Mứt thập cẩm Lạc Xuân 500gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: BD130
  ĐVT: Lon
  NXS: Đức
  Giá: 110.000 đ
  Blue Diamond hạnh nhân mật ong 130gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HĐT150
  ĐVT:
  NXS: Hoàng Phú
  Giá: 73.500 đ
  Hạt điều tươi rang củi pet 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HĐT220
  ĐVT:
  NXS: Hoàng Phú
  Giá: 110.000 đ
  Hạt điều tươi rang củi pet 220gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HĐT250
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hoàng Phú
  Giá: 110.000 đ
  Hạt điều tươi rang củi 250gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HĐT500
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hoàng Phú
  Giá: 213.000 đ
  Hạt điều tươi rang củi 500gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: NĐM100
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hạt Việt
  Giá: 93.000 đ
  Nhân điều vỏ lụa vị muối 100gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: NĐM200
  ĐVT: Lon
  NXS: Hạt Việt
  Giá: 102.500 đ
  Nhân điều vị muối 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HNMO130
  ĐVT: Lon
  NXS: Singapore
  Giá: 108.000 đ
  Hạt hạnh nhân vị mật ong Camel hộp thiếc 130gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HNTN130
  ĐVT: Lon
  NXS: Singapore
  Giá: 139.000 đ
  Hạt dẻ cười tự nhiên Camel hộp thiếc 130gr
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT