Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Vui lòng CHỌN kiểu dáng phần quà

Sản phẩm kẹo, mứt & hạt

Kẹo Mềm Cheery Phúc Lộc Thọ 150gr

Mã hàng: Q150-KCGD
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

29.500₫

Chocolate Beryl's Dark 99% Cacao 108gr

Mã hàng: Q108-KHT_CHOCO99
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

101.000₫

Kẹo Cứng Castana Hộp Giấy 120gr

Mã hàng: Q120-KHG_CUNG
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

20.500₫

Kẹo cứng Castana Phát Tài Hộp Nhựa 68gr

Mã hàng: Q068-KCHN_PHATTAI
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

50.500₫

Kẹo Cứng Castana Thỏi Vàng Hộp Nhựa 150gr

Mã hàng: Q150-KHN_THOIVANG
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

22.500₫

Kẹo Mềm Castana Chanh Muối Bạc Hà Hộp Thiếc 180gr

Mã hàng: Q180-KHT_CMBH
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

60.500₫

Kẹo Hapicandy Hộp Thiếc 150gr

Mã hàng: Q150-KHT_HAPI
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

75.500₫

Kẹo Mềm Castana Hộp Giấy 99gr

Mã hàng: Q099-KHG_MEM
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

20.500₫

Kẹo Trái Cây Castana Hộp Thiếc 150gr

Mã hàng: Q150-KHT_TRAICAY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

44.000₫

Kẹo Hộp Hình Tròn 230gr

Mã hàng: Q230-KHT_KOKO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

67.000₫

Kẹo Hộp Trái Tim 138gr

Mã hàng: Q138-HN_KOKOCHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

44.000₫

Nho Khô Cao Cấp 400gr

Mã hàng: Q400-NHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

99.000₫

Hạt Điều Lụa Cao Cấp 400gr

Mã hàng: Q400-DIEU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

166.500₫

Nho Khô Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-NHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

60.000₫

Hạt Dẻ Cười Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-HATDE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

90.000₫

Hạt Điều Lụa Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-DIEU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

99.000₫

Kẹo Carmen Hộp Thiếc 300gr

Mã hàng: Q300-KHT_CARMEN
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Brazil

128.000₫

Hạt điều vị muối hộp chữ nhật 200gr

Mã hàng: Q200-DIEU_NP
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hoàng Phú

95.000₫