QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
CÁC SẢN PHẨM KẸO
 • MSP: KYU216
  ĐVT: Lon
  NXS: Indonesia
  Giá: 71.500 đ
  Kẹo dẻo Yupi Burger hộp thiếc 216gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KK
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đức
  Giá: 59.000 đ
  Kẹo Kalfany 150 (vị nho, cam)
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KA
  ĐVT: Hộp
  NXS: Argentina
  Giá: 73.500 đ
  Kẹo trái cây Arcor 300g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KKC600
  ĐVT:
  NXS: Indonesia
  Giá: 64.500 đ
  Kẹo cà phê Kopiko Coffeeshot 600gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: S13
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đức
  Giá: 54.000 đ
  Socola Schogetten 13 vị 100gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KF600
  ĐVT:
  NXS: Indonesia
  Giá: 60.000 đ
  Kẹo bạc hà Fres 600gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KF
  ĐVT: Lon
  NXS: Nestle
  Giá: 45.000 đ
  Kẹo Fox's 180gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KM150
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 30.500 đ
  Kẹo mềm Michoco hộp giấy 150gr (lồng đèn)
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KMHN170
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 42.500 đ
  Kẹo mềm Michoco hộp nhựa 170gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KLL200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 39.500 đ
  Kẹo mềm Michoco hộp nhựa trái tim 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KMCO150
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 26.000 đ
  Kẹo mềm Cheery hộp nhựa Oval 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KMCL170
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 27.500 đ
  Kẹo mềm Cheery hộp nhựa lục giác 170gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KMCCN250
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 44.500 đ
  Kẹo mềm Cheery hộp nhựa hình chữ nhật 250gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KMCPLT150
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 29.500 đ
  Kẹo mềm Cheery Phúc Lộc Thọ 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KMC150
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 25.000 đ
  Kẹo mềm Cheery hộp giấy đỏ/vàng 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KPTN125
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 24.000 đ
  Kẹo cứng Phát tài hộp nhựa 125gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KPTGO68
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 52.500 đ
  Kẹo cứng Phát tài hộp gold 68gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KPT9999
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 21.500 đ
  Kẹo cứng Phát tài hộp giấy 99.99gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KPTHG120
  ĐVT: Hộp
  NXS: Bibica
  Giá: 23.000 đ
  Kẹo cứng Phát tài hộp giấy nền đỏ/vàng 120gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KAN350
  ĐVT:
  NXS: Brazil
  Giá: 78.500 đ
  Kẹo Apex hỗn hợp hũ nhựa 350gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KA350
  ĐVT: Hộp
  NXS: Brazil
  Giá: 130.500 đ
  Kẹo Apex hỗn hợp hộp thiếc 350gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KC300
  ĐVT: Hộp
  NXS: Brazil
  Giá: 105.000 đ
  Kẹo Carmen hộp thiếc 300gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KK350
  ĐVT: Hộp
  NXS: Italia
  Giá: 116.000 đ
  Kẹo King Henry Liking Mix 350gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KK120
  ĐVT: Hộp
  NXS: Italia
  Giá: 38.000 đ
  Kẹo King Henry Liking Mix 120gr
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT