QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
KIỂU DÁNG PHẦN QUÀ
 • MSP: T
  ĐVT: Túi
  NXS: Việt Nam
  Giá: 15.000 đ
  Túi quà tết 2017 ( túi + công + phụ kiện )
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: G4
  ĐVT: Giỏ
  NXS: Việt Nam
  Giá: 80.000 đ
  Giỏ quà loại 1 - trung ( giỏ + phụ kiện + công )
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HQ
  ĐVT: Hộp
  NXS: Việt Nam
  Giá: 80.000 đ
  Hộp quà tết 2017 ( hộp + phụ kiện + túi giấy + công )
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: G3
  ĐVT: Giỏ
  NXS: Việt Nam
  Giá: 40.000 đ
  Giỏ quà loại 3 ( giỏ + phụ kiện + công )
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: G1
  ĐVT: Giỏ
  NXS: Việt Nam
  Giá: 80.000 đ
  Giỏ quà loại 1 - trung ( giỏ + phụ kiện + công )
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: G2
  ĐVT: Giỏ
  NXS: Việt Nam
  Giá: 50.000 đ
  Giỏ quà loại 2 ( giỏ + phụ kiện + công )
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT