QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
NHÂN SÂM & LINH CHI HÀN QUỐC
 • MSP: CTS
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 1.210.000 đ
  Cao chiết xuất thiên sâm 480gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: CHS
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 1.045.000 đ
  Cao hồng sâm linh chi Taewoong
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: CPC
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 715.000 đ
  Cao linh chi chiết xuất Pocheon
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: CLTC
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 1.210.000 đ
  Cao linh chi hộp gỗ trắng
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: CLCĐ
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 1.210.000 đ
  Cao linh chi hộp gỗ đen
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SMOKGS
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 1.732.500 đ
  Sâm củ tẩm mật ong KGS 300gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SMODD
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 1.650.000 đ
  Sâm củ tẩm mật ong Deadong
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SMOSB
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 966.000 đ
  Sâm lát tẩm mật ong Sambok
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TKGS
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 291.500 đ
  Trà hồng sâm KGS 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TSC
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 198.000 đ
  Trà nhân sâm linh chi 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TLCG
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 330.000 đ
  Trà linh chi hộp gỗ 300gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KHS200
  ĐVT: Gói
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 71.500 đ
  Kẹo hồng sâm đỏ 200gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KHS300
  ĐVT: Gói
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 99.000 đ
  Kẹo hồng sâm đỏ 300gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KHSKGC
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 275.000 đ
  Kẹo hồng sâm KGC 240gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KKĐ180
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 330.000 đ
  Kẹo hồng sâm không đường KGC 180gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: KKĐ
  ĐVT: Gói
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 165.000 đ
  Kẹo hồng sâm không đường 500gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HSHĐ
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 462.000 đ
  Nước hồng sâm hoàng đế 180mlx12 chai
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: HSKGS
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 405.000 đ
  Nước hồng sâm có củ KGC 120mlx10 chai
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SKHO
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 1.386.000 đ
  Sâm củ khô PUNGGI 75gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SKHOT
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 1.534.500 đ
  Sâm củ khô CKJ 37.5gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: SKHOT1
  ĐVT: Hộp
  NXS: Hàn Quốc
  Giá: 3.938.000 đ
  Sâm củ khô CKJ 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT