Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Vui lòng CHỌN kiểu dáng phần quà

Kiểu dáng phần quà

Giỏ Quà Loại 1 - Trung ( Giỏ Phụ Kiện Công )

Mã hàng: G5
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

90.000₫

Quà tết 2019 ( công + phụ kiện )

Mã hàng: T
Quy cách: Túi
Nguồn gốc: Việt Nam

15.000₫

Giỏ Quà Loại 2 - Trung ( Giỏ + Phụ Kiện + Công )

Mã hàng: G4
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

80.000₫

Giỏ Quà Loại 2 - Trung ( Giỏ + Phụ Kiện + Công )

Mã hàng: G1
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

80.000₫

Giỏ Quà Loại 3 ( Giỏ + Phụ Kiện + Công )

Mã hàng: G2
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

60.000₫

Giỏ Quà Loại 4 ( Giỏ + Phụ Kiện + Công )

Mã hàng: G3
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

50.000₫

Hộp Quà Tết 2019 ( hộp + phụ kiện + túi giấy + công )

Mã hàng: HQ
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

88.000₫

Các sản phẩm trà

Trà Oolong lon giấy 100g - Tân Long

Mã hàng: OLLG100_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

79.000₫

Trà Oolong Premium Class 160g - Tân Long

Mã hàng: OLPRE160_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

299.000₫

Trà Oolong Premium Class 96g - Tân Long

Mã hàng: OLPRE96_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

175.000₫

Trà Oolong Gold Class 160g - Tân Long

Mã hàng: OLDIA160_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

399.000₫

Trà Ô Long Tân Long Premium Class Hộp Combo 192gr

Mã hàng: T192-OLPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

399.000₫

Trà Xanh Tân Long Lon Giấy 100gr

Mã hàng: T100-XLG_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: NPFOOD

27.500₫

Oolong Tân Long Diamond Classis 160g

Mã hàng: 8936100290367
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

550.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long 100gr

Mã hàng: T100-HTOL_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

72.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long 250gr

Mã hàng: T250-HTOL_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

165.000₫

Trà Ô Long Tân Long Premium Class Hộp 96gr

Mã hàng: T096-OLPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

175.000₫

Trà Ô Long Tân Long Special Class Combo Hộp 192gr

Mã hàng: T192-OLSC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

280.000₫

Trà Ô Long Tân Long Special Class Hộp 96gr

Mã hàng: T096-OLSC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

115.000₫

Trà Ô Long Tân Long Lon Giấy 100gr

Mã hàng: T100-OLLG_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: NPFOOD

79.000₫

Trà Lài Tân Long Cao Cấp 125gr

Mã hàng: T125-LCC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

56.000₫

Trà Xanh Tân Long Đặc Biệt 125gr

Mã hàng: T125-TX_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

35.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-HTOL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

32.000₫

Trà Ô Long Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-OL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

29.000₫

Trà Xanh Thái Nguyên Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-TXTL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

25.000₫

Trà Ô Long Tân Long Daily Class 250gr

Mã hàng: T250-ON_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

155.000₫

Trà Ô Long Tân Long Dialy Class 100gr

Mã hàng: T100-ON_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

69.000₫

Trà Xanh Sữa Birdy 3 in 1 340gr

Mã hàng: T340-MATCHA
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

64.000₫

Sản phẩm cà phê

Cà Phê Premium 150g - Brian

Mã hàng: CFPR150_TL
Quy cách: hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

68.000₫

Cà Phê Sữa Birdy 3 in 1 340gr

Mã hàng: C340-SUA
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Ajiomoto

55.000₫

Cà phê Brian Arabica 250gr

Mã hàng: C250-ARABICA_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

65.000₫

Cà Phê Brian Premium Hộp 150gr

Mã hàng: C150-CAFEPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

68.000₫

Cà Phê Brian Robusta 250gr

Mã hàng: C250-RB_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

45.000₫

Cà Phê Brian Daily Class 250gr

Mã hàng: C250-DAILY_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

55.000₫

Cà Phê Brian Moka 250gr

Mã hàng: C250-MOKA_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

90.000₫

Đông trùng hạ thảo cà phê 4 in 1 180gr

Mã hàng: K-DTHT_CAFE4IN1
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: HIMA

110.000₫

Tỏi đen ASAKA

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn 50g

Mã hàng: O050-CODON
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

79.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn 125g

Mã hàng: O125-CODON
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

189.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp 50g

Mã hàng: O050-CODON.A+
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

109.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp 125g

Mã hàng: O125-CODON.A+
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

279.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp Hũ 75g

Mã hàng: OH75-CODON.A+
Quy cách: Hũ
Nguồn gốc: NPFOOD

169.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp Hũ 125g

Mã hàng: OH125-CODON.A+
Quy cách: Hũ
Nguồn gốc: NPFOOD

279.000₫

Sản phẩm bánh

Socola Lindt Lindor Milk

Mã hàng: Q168-KHG_LINDORM
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Switzerland

210.000₫

Bánh Quy LU Hộp Thiếc Nhập Khẩu 600gr

Mã hàng: Q600-BHT_LUNK
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Pháp

234.500₫

Bánh Cookies Castana (Hộp thiếc 595gr - Xanh)

Mã hàng: Q595-BHT_XANH
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

160.500₫

Bánh Quy Oreo Hộp Thiếc 352.8gr

Mã hàng: Q352.8-BHT_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

123.500₫

Bánh Cookies Castana (Hộp thiếc 445gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q445-BHT_COOKIES.PLT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

135.500₫

Bánh Cookies Castana (Hộp giấy 280gr - Hoa Xuân)

Mã hàng: Q280-BHG_COOKIES.HX
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

50.500₫

Bánh Cookies Mix'n Mix (Hộp giấy 300gr)

Mã hàng: Q300-BHG_COOKIES.MIX
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

50.500₫

Socola Lindt Lindor Cornet Milk

Mã hàng: Q200-KHG_LINDORCM
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Switzerland

206.000₫

Bánh quế - Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g

Mã hàng: Q382-BHT_HATDE
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Mỹ

110.000₫

Bánh Quy Distinctive Collection 376gr

Mã hàng: Q376-BHT_QUY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Mỹ

182.000₫

Bánh Quy Distinctive Assortment Tin Box 376gr

Mã hàng: Q376-BHT_ASSO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Mỹ

214.000₫

Bánh Hapicake Cookies - Trà Xanh (Hộp thiếc 228gr)

Mã hàng: Q228-BHT_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

113.000₫

Bánh Hapicake Cookies - Trà Xanh (Hộp thiếc 180gr)

Mã hàng: Q180-BHT_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

69.000₫

Socola Ritter Sport Cubes Selection 192gr

Mã hàng: Q192-KHG_CHOCOCUBES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đức

165.500₫

Hộp Quà St Michel Biscuits Collection 270gr

Mã hàng: Q270-BHG_BISCUITS
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Pháp

133.500₫

Bánh Hapicake Cookies - Socola Hạnh Nhân (Hộp thiếc 400gr)

Mã hàng: Q400-BHT_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

150.000₫

Bánh Quy Bơ Castana (Hộp thiếc 600gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q600-BHT_QUYBO.PLT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

125.500₫

Bánh Quy Bơ Castana (Hộp giấy 300gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q300-BHG_QUYBO.PLT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

47.500₫

Bánh Chocochip Castana (Hộp thiếc 600gr)

Mã hàng: Q600-BHT_CHOCOCHIP
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

131.500₫

Hộp Bánh Xốp Classic Minis Collection 240gr

Mã hàng: Q240-BHT_CLASSIC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Italy

158.000₫

Bánh Chocochip Castana (Hộp giấy 300gr)

Mã hàng: Q300-BHG_CHOCOCHIP
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

47.500₫

Hộp Bánh Xốp Loacker Selection 245gr

Mã hàng: Q245-BHG_LOACKER
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Italy

178.000₫

Bánh Hapicake Mix (Hộp thiếc 375gr)

Mã hàng: Q375-BHT_MIX
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

157.000₫

Bánh Krinkle Hộp Giấy 120gr

Mã hàng: Q120-BHG_KRINKLE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

24.000₫

Bánh Quy Puff Malkist Hộp Giấy 245gr

Mã hàng: Q245-BHG_MALKIST
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

26.500₫

Bánh Hapicake Cookies (Hộp giấy 188gr)

Mã hàng: Q188-BHG_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

53.000₫

Bánh Krinkle Hộp Thiếc 375gr

Mã hàng: Q375-BHT_KRINKLE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

126.000₫

Bánh Quy Đậu Phộng Hộp Giấy 230gr

Mã hàng: Q230-BHG_PEANUT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

33.500₫

Bánh Hapicake Cookies (Hộp thiếc 310gr)

Mã hàng: Q310-BHT_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

119.000₫

Bánh Topcake Mix (Hộp thiếc 410gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q410-BHT_MIX.PLT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

138.000₫

Bánh Top'n Top Mix (Hộp Giấy 540gr)

Mã hàng: Q540-BHG_TOPMIX
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

94.500₫

Bánh quy bơ Danisa 200gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

67.000₫

Bánh quy bơ Danisa 454gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA2
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

155.000₫

Bánh quy bơ Danisa 681gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA3
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

224.000₫

Bánh Khoai Tây BBQ/Hot & Spice Lon Giấy 75gr

Mã hàng: Q075-BLG_HS
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

26.000₫

Bánh Khoai Tây BBQ/Hot & Spice Lon Giấy 160gr

Mã hàng: Q160-BLG_KHOAITAY.HS
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

40.500₫

Bánh Quế Tiktok Phô Mai/ Socola/ Dâu Hộp Thiếc 300gr

Mã hàng: Q300-BHT_QUE.PHOMAI
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

53.000₫

Bánh Quế Tiktok Dâu Socola (Hộp thiếc 128gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q128-BHT_QDC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

44.000₫

Bánh Quế Tiktok Hỗn Hợp Hộp Giấy 330gr

Mã hàng: Q330-BHG_HH
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

38.000₫

Bánh Quy Cosy Hộp Thiếc Tròn 455gr

Mã hàng: Q455-BHT_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

120.000₫

Bánh Quy Cosy Hộp Thiếc Tròn 360gr

Mã hàng: Q360-BHT_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

102.500₫

Bánh Quy Cosy Hộp Thiếc Tròn 260gr

Mã hàng: Q260-BHT_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

85.000₫

Bánh Quy Cosy Hộp Giấy Quai Xách 385gr

Mã hàng: Q385-BHG_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

54.500₫

Bánh Quế Cosy Hộp Giấy 360gr

Mã hàng: Q360-BHG_BQC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

49.500₫

Bánh Quế Cosy Hộp Giấy 288gr

Mã hàng: Q288-BHG_CQS
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

41.500₫

Bánh Premio Original hộp giấy 100gr

Mã hàng: Q100-BHG_ORIGINAL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Thái Lan

50.500₫

Socola Romanze 135gr Xanh/ Đỏ

Mã hàng: Q135-KHG_ROMANZE.Đ
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

97.500₫

Socola Soreign Almond Hộp Thiếc 200gr

Mã hàng: Q200-KHT_ALMOND
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

175.000₫

Bánh Cosy Hộp Quà Đặc Biệt 432gr

Mã hàng: Q432-HQDB_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

68.000₫

Bánh Quy Bisking Chocolate Cream Hộp Giấy 300gr

Mã hàng: Q300-BHG_BISKING
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

51.500₫

Bánh Cosy Hộp Quà Tết 623gr

Mã hàng: Q623-HQT_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

85.000₫

Bánh Solite Hộp Quà Tết 360gr

Mã hàng: Q360-BHG_SOLITEHG
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

123.500₫

Bánh AFC Hộp Tết 400gr

Mã hàng: Q400-HQ_AFC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

63.000₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 726gr

Mã hàng: Q726-BHT_COOKIESL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

206.000₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 505gr

Mã hàng: Q505-BHT_COOKIESL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

149.000₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 300gr

Mã hàng: Q300-BHT_COOKIESL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

95.000₫

Bánh Korento Hộp Thiếc 804gr

Mã hàng: Q804-BHT_KORENTO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

190.500₫

Bánh Oreo hộp giấy 205.8gr

Mã hàng: Q205.8-BHG_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

26.500₫

Bánh Quy Cosy Nhân Mứt Hộp Giấy 240gr

Mã hàng: Q240-BHG_COSYMC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

41.000₫

Bánh Korento Hộp Thiếc 475gr

Mã hàng: Q475-BHT_KORENTO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

119.500₫

Bánh Khoai Tây Slide 160gr

Mã hàng: Q160-BKT_SO
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

40.500₫

Bánh Khoai Tây Slide 100gr

Mã hàng: Q100-BKT_SO
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

29.000₫

Bánh Khoai Tây Slide 75gr

Mã hàng: Q075-BKT_SO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

23.500₫

Bánh AFC Dinh Dưỡng 200gr

Mã hàng: Q200-BHG_AFC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

25.000₫

Bánh Quy Kem Marie Hộp Giấy 300gr

Mã hàng: Q300-BHG_MARIE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

51.500₫

Bánh Bông Lan Solite 216gr

Mã hàng: Q216-BHG_SOLITE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

43.500₫

Bánh Quy Cosy Mè Hộp Giấy 144gr

Mã hàng: Q144-BHG_COSYME
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

21.500₫

Bánh Quy Cosy Marie 335gr

Mã hàng: Q335-BHG_COSYMAR
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

40.500₫

Bánh Quy Oreo Hộp Giấy 352.8gr

Mã hàng: Q352.8-BHG_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

42.500₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 74gr

Mã hàng: Q074-BHG_LU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

22.500₫

Bánh Quế Cosy 48gr

Mã hàng: Q048-BHG_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

5.000₫

Bánh Quy Cosy Mè Hộp Giấy 54gr

Mã hàng: Q054-BHG_COSYME
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

10.000₫

Bánh Quy Oreo Hộp Thiếc 235.2gr

Mã hàng: Q235.2-BHT_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

86.000₫

Kẹo, mứt & hạt

Kẹo Mềm Cheery Phúc Lộc Thọ 150gr

Mã hàng: Q150-KCGD
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

29.500₫

Chocolate Beryl's Dark 99% Cacao 108gr

Mã hàng: Q108-KHT_CHOCO99
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

101.000₫

Kẹo Cứng Castana Hộp Giấy 120gr

Mã hàng: Q120-KHG_CUNG
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

20.500₫

Kẹo cứng Castana Phát Tài Hộp Nhựa 68gr

Mã hàng: Q068-KCHN_PHATTAI
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

50.500₫

Kẹo Cứng Castana Thỏi Vàng Hộp Nhựa 150gr

Mã hàng: Q150-KHN_THOIVANG
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

22.500₫

Kẹo Mềm Castana Chanh Muối Bạc Hà Hộp Thiếc 180gr

Mã hàng: Q180-KHT_CMBH
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

60.500₫

Kẹo Hapicandy Hộp Thiếc 150gr

Mã hàng: Q150-KHT_HAPI
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

75.500₫

Kẹo Mềm Castana Hộp Giấy 99gr

Mã hàng: Q099-KHG_MEM
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

20.500₫

Kẹo Trái Cây Castana Hộp Thiếc 150gr

Mã hàng: Q150-KHT_TRAICAY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

44.000₫

Kẹo Hộp Hình Tròn 230gr

Mã hàng: Q230-KHT_KOKO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

67.000₫

Kẹo Hộp Trái Tim 138gr

Mã hàng: Q138-HN_KOKOCHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

44.000₫

Nho Khô Cao Cấp 400gr

Mã hàng: Q400-NHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

99.000₫

Hạt Điều Lụa Cao Cấp 400gr

Mã hàng: Q400-DIEU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

166.500₫

Nho Khô Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-NHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

60.000₫

Hạt Dẻ Cười Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-HATDE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

90.000₫

Hạt Điều Lụa Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-DIEU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

99.000₫

Kẹo Carmen Hộp Thiếc 300gr

Mã hàng: Q300-KHT_CARMEN
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Brazil

128.000₫

Hạt điều vị muối hộp chữ nhật 200gr

Mã hàng: Q200-DIEU_NP
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hoàng Phú

95.000₫

Sản phẩm rượu

Rượu Johnnie Walker Black Label 750ml

Mã hàng: R075-JWB
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

672.000₫

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Hima Daily 350ml

Mã hàng: R350-DTHT_HM
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Việt Nam

260.000₫

Rượu Champagne Nga Đỏ 7 Đồng Tiền

Mã hàng: R-CND7
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Nga

187.000₫

Rượu Bailey's Sữa

Mã hàng: R075-BAILEYS
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

458.000₫

Rượu ĐTHT Hima 350ml - Hima

Mã hàng: RDTHT350_HM
Quy cách: chai
Nguồn gốc: Việt Nam

286.000₫

Rượu Chivas 12 750ml

Mã hàng: R075-CHIVAS12
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

750.000₫

Rựou Chivas 21 700ml

Mã hàng: R070-CHIVAS21
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

3.100.000₫

Rượu Remy Martin Vshop 700ml

Mã hàng: R700-REMY
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

1.292.000₫

Rượu vang đỏ G7 Cabernet Sauvignon 750ml

Mã hàng: R750-VD_G7
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Chi Lê

215.000₫

Rượu Johnnie Walker Red Label 750ml

Mã hàng: R075-JWR
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

404.000₫

Rượu Hennessy Vsop 700ml

Mã hàng: R070-HENNESSY
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

1.556.000₫

Rượu Label 5 1000ml

Mã hàng: R1000-LABEL5
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

404.000₫

Rượu Chivas 18 750ml

Mã hàng: R075-CHIVAS18
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

1.528.000₫

Rượu Vang Đỏ Balmontee 750ml

Mã hàng: R750-BALMONTEE
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

165.000₫

Rượu Johnnie Walker Gold Reserve 750ml

Mã hàng: Q750-JWGOLD
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

1.050.000₫

Rượu vang trắng Since 1825 Sauvignon Blanc 750ml

Mã hàng: R750-VT_CHILE
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Chi Lê

242.000₫

Sản phẩm sức khỏe

Nước ĐTHT Daily - Hima

Mã hàng: NDTHT_HM
Quy cách: Hủ
Nguồn gốc: Việt Nam

39.600₫

Trà Linh Chi Hàn Quốc (hộp gỗ 300g)

Mã hàng: TRALC01
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

350.000₫

Hồng Sâm Hoàng Đế (chai 180ml)

Mã hàng: HONGSHD
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Hàn Quốc

39.000₫

Cao hồng sâm linh chi Taewoong

Mã hàng: CHSLCTAE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

1.045.000₫

Cao Chiết Xuất Thiên Sâm (480g)

Mã hàng: CCSTS480
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

1.250.000₫

Kẹo Hồng Sâm không đường KGC (hộp 180g)

Mã hàng: KHSKD180
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

335.000₫

Trà Nhân Sâm Linh Chi (hộp gỗ 300g)

Mã hàng: TNSLC300
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

199.000₫

Sản phẩm khác