QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
RƯỢU & NƯỚC UỐNG
 • MSP: RVT
  ĐVT: Chai
  NXS: Chi Lê
  Giá: 185.000 đ
  Rượu vang trắng Paraiso Sauvignon Blanc 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RB12
  ĐVT: Chai
  NXS: Scotland
  Giá: 650.000 đ
  Rượu Ballantine's 12 700ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RB17
  ĐVT: Chai
  NXS: Scotland
  Giá: 1.400.000 đ
  Rượu Ballantine's 17 700ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RCV21
  ĐVT: Chai
  NXS: Scotland
  Giá: 3.100.000 đ
  Rựou Chivas 21 700ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RRM
  ĐVT: Chai
  NXS: Rượu Pháp
  Giá: 1.200.000 đ
  Mery Martin VSOP 700ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RB21
  ĐVT: Chai
  NXS: Scotland
  Giá: 2.135.000 đ
  Rượu Ballantine's 21 700ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RBL
  ĐVT: Chai
  NXS: Johnnie Walker
  Giá: 672.000 đ
  Rượu Black Label 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RCV12
  ĐVT: Chai
  NXS: Scotland
  Giá: 750.000 đ
  Rượu Chivas 12 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RVC
  ĐVT: Chai
  NXS: Chi Lê
  Giá: 185.000 đ
  Rượu vang trắng Paraiso Chadonay 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RVĐ
  ĐVT: Chai
  NXS: Chi Lê
  Giá: 185.000 đ
  Rượu vang đỏ Praiso merlot 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RVP
  ĐVT: Chai
  NXS: Rượu Pháp
  Giá: 125.000 đ
  Rượu vang đỏ Baron De Saint-Andre 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: MO
  ĐVT: Chai
  NXS: Việt Nam
  Giá: 55.000 đ
  Mật ong thiên nhiên Honey Boy 250ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RS
  ĐVT: Chai
  NXS: Iceland
  Giá: 450.000 đ
  Rượu sữa Bailey's 700ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RRL
  ĐVT: Chai
  NXS: Johnnie Walker
  Giá: 390.000 đ
  Rượu Red Label 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RH
  ĐVT: Chai
  NXS: Rượu Pháp
  Giá: 1.280.000 đ
  Rượu Hennessy Vsop 700ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RL5
  ĐVT: Chai
  NXS: Scotland
  Giá: 390.000 đ
  Rượu label 5 1000ml
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: RCV18
  ĐVT: Chai
  NXS: Scotland
  Giá: 1.500.000 đ
  Rượu Chivas 18 750ml
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT