Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Vui lòng CHỌN kiểu dáng phần quà

Các sản phẩm bánh

Socola Lindt Lindor Milk

Mã hàng: Q168-KHG_LINDORM
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Switzerland

210.000₫

Bánh Quy LU Hộp Thiếc Nhập Khẩu 600gr

Mã hàng: Q600-BHT_LUNK
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Pháp

234.500₫

Bánh Cookies Castana (Hộp thiếc 595gr - Xanh)

Mã hàng: Q595-BHT_XANH
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

160.500₫

Bánh Quy Oreo Hộp Thiếc 352.8gr

Mã hàng: Q352.8-BHT_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

123.500₫

Bánh Cookies Castana (Hộp thiếc 445gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q445-BHT_COOKIES.PLT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

135.500₫

Bánh Cookies Castana (Hộp giấy 280gr - Hoa Xuân)

Mã hàng: Q280-BHG_COOKIES.HX
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

50.500₫

Bánh Cookies Mix'n Mix (Hộp giấy 300gr)

Mã hàng: Q300-BHG_COOKIES.MIX
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

50.500₫

Socola Lindt Lindor Cornet Milk

Mã hàng: Q200-KHG_LINDORCM
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Switzerland

206.000₫

Bánh quế - Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g

Mã hàng: Q382-BHT_HATDE
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Mỹ

110.000₫

Bánh Quy Distinctive Collection 376gr

Mã hàng: Q376-BHT_QUY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Mỹ

182.000₫

Bánh Quy Distinctive Assortment Tin Box 376gr

Mã hàng: Q376-BHT_ASSO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Mỹ

214.000₫

Bánh Hapicake Cookies - Trà Xanh (Hộp thiếc 228gr)

Mã hàng: Q228-BHT_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

113.000₫

Bánh Hapicake Cookies - Trà Xanh (Hộp thiếc 180gr)

Mã hàng: Q180-BHT_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

69.000₫

Socola Ritter Sport Cubes Selection 192gr

Mã hàng: Q192-KHG_CHOCOCUBES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đức

165.500₫

Hộp Quà St Michel Biscuits Collection 270gr

Mã hàng: Q270-BHG_BISCUITS
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Pháp

133.500₫

Bánh Hapicake Cookies - Socola Hạnh Nhân (Hộp thiếc 400gr)

Mã hàng: Q400-BHT_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

150.000₫

Bánh Quy Bơ Castana (Hộp thiếc 600gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q600-BHT_QUYBO.PLT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

125.500₫

Bánh Quy Bơ Castana (Hộp giấy 300gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q300-BHG_QUYBO.PLT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

47.500₫

Bánh Chocochip Castana (Hộp thiếc 600gr)

Mã hàng: Q600-BHT_CHOCOCHIP
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

131.500₫

Hộp Bánh Xốp Classic Minis Collection 240gr

Mã hàng: Q240-BHT_CLASSIC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Italy

158.000₫

Bánh Chocochip Castana (Hộp giấy 300gr)

Mã hàng: Q300-BHG_CHOCOCHIP
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

47.500₫

Hộp Bánh Xốp Loacker Selection 245gr

Mã hàng: Q245-BHG_LOACKER
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Italy

178.000₫

Bánh Hapicake Mix (Hộp thiếc 375gr)

Mã hàng: Q375-BHT_MIX
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

157.000₫

Bánh Krinkle Hộp Giấy 120gr

Mã hàng: Q120-BHG_KRINKLE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

24.000₫

Bánh Quy Puff Malkist Hộp Giấy 245gr

Mã hàng: Q245-BHG_MALKIST
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

26.500₫

Bánh Hapicake Cookies (Hộp giấy 188gr)

Mã hàng: Q188-BHG_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

53.000₫

Bánh Krinkle Hộp Thiếc 375gr

Mã hàng: Q375-BHT_KRINKLE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

126.000₫

Bánh Quy Đậu Phộng Hộp Giấy 230gr

Mã hàng: Q230-BHG_PEANUT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

33.500₫

Bánh Hapicake Cookies (Hộp thiếc 310gr)

Mã hàng: Q310-BHT_COOKIES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

119.000₫

Bánh Topcake Mix (Hộp thiếc 410gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q410-BHT_MIX.PLT
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

138.000₫

Bánh Top'n Top Mix (Hộp Giấy 540gr)

Mã hàng: Q540-BHG_TOPMIX
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

94.500₫

Bánh quy bơ Danisa 200gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

67.000₫

Bánh quy bơ Danisa 454gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA2
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

155.000₫

Bánh quy bơ Danisa 681gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA3
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

224.000₫

Bánh Khoai Tây BBQ/Hot & Spice Lon Giấy 75gr

Mã hàng: Q075-BLG_HS
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

26.000₫

Bánh Khoai Tây BBQ/Hot & Spice Lon Giấy 160gr

Mã hàng: Q160-BLG_KHOAITAY.HS
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

40.500₫

Bánh Quế Tiktok Phô Mai/ Socola/ Dâu Hộp Thiếc 300gr

Mã hàng: Q300-BHT_QUE.PHOMAI
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

53.000₫

Bánh Quế Tiktok Dâu Socola (Hộp thiếc 128gr - Phúc Lộc Thọ)

Mã hàng: Q128-BHT_QDC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

44.000₫

Bánh Quế Tiktok Hỗn Hợp Hộp Giấy 330gr

Mã hàng: Q330-BHG_HH
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Topcake

38.000₫

Bánh Quy Cosy Hộp Thiếc Tròn 455gr

Mã hàng: Q455-BHT_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

120.000₫

Bánh Quy Cosy Hộp Thiếc Tròn 360gr

Mã hàng: Q360-BHT_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

102.500₫

Bánh Quy Cosy Hộp Thiếc Tròn 260gr

Mã hàng: Q260-BHT_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

85.000₫

Bánh Quy Cosy Hộp Giấy Quai Xách 385gr

Mã hàng: Q385-BHG_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

54.500₫

Bánh Quế Cosy Hộp Giấy 360gr

Mã hàng: Q360-BHG_BQC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

49.500₫

Bánh Quế Cosy Hộp Giấy 288gr

Mã hàng: Q288-BHG_CQS
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

41.500₫

Bánh Premio Original hộp giấy 100gr

Mã hàng: Q100-BHG_ORIGINAL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Thái Lan

50.500₫

Socola Romanze 135gr Xanh/ Đỏ

Mã hàng: Q135-KHG_ROMANZE.Đ
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

97.500₫

Socola Soreign Almond Hộp Thiếc 200gr

Mã hàng: Q200-KHT_ALMOND
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

175.000₫

Bánh Cosy Hộp Quà Đặc Biệt 432gr

Mã hàng: Q432-HQDB_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

68.000₫

Bánh Quy Bisking Chocolate Cream Hộp Giấy 300gr

Mã hàng: Q300-BHG_BISKING
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

51.500₫

Bánh Cosy Hộp Quà Tết 623gr

Mã hàng: Q623-HQT_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

85.000₫

Bánh Solite Hộp Quà Tết 360gr

Mã hàng: Q360-BHG_SOLITEHG
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

123.500₫

Bánh AFC Hộp Tết 400gr

Mã hàng: Q400-HQ_AFC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

63.000₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 726gr

Mã hàng: Q726-BHT_COOKIESL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

206.000₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 505gr

Mã hàng: Q505-BHT_COOKIESL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

149.000₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 300gr

Mã hàng: Q300-BHT_COOKIESL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

95.000₫

Bánh Korento Hộp Thiếc 804gr

Mã hàng: Q804-BHT_KORENTO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

190.500₫

Bánh Oreo hộp giấy 205.8gr

Mã hàng: Q205.8-BHG_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

26.500₫

Bánh Quy Cosy Nhân Mứt Hộp Giấy 240gr

Mã hàng: Q240-BHG_COSYMC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

41.000₫

Bánh Korento Hộp Thiếc 475gr

Mã hàng: Q475-BHT_KORENTO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

119.500₫

Bánh Khoai Tây Slide 160gr

Mã hàng: Q160-BKT_SO
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

40.500₫

Bánh Khoai Tây Slide 100gr

Mã hàng: Q100-BKT_SO
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

29.000₫

Bánh Khoai Tây Slide 75gr

Mã hàng: Q075-BKT_SO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

23.500₫

Bánh AFC Dinh Dưỡng 200gr

Mã hàng: Q200-BHG_AFC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

25.000₫

Bánh Quy Kem Marie Hộp Giấy 300gr

Mã hàng: Q300-BHG_MARIE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

51.500₫

Bánh Bông Lan Solite 216gr

Mã hàng: Q216-BHG_SOLITE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

43.500₫

Bánh Quy Cosy Mè Hộp Giấy 144gr

Mã hàng: Q144-BHG_COSYME
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

21.500₫

Bánh Quy Cosy Marie 335gr

Mã hàng: Q335-BHG_COSYMAR
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

40.500₫

Bánh Quy Oreo Hộp Giấy 352.8gr

Mã hàng: Q352.8-BHG_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

42.500₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 74gr

Mã hàng: Q074-BHG_LU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

22.500₫

Bánh Quế Cosy 48gr

Mã hàng: Q048-BHG_COSY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

5.000₫

Bánh Quy Cosy Mè Hộp Giấy 54gr

Mã hàng: Q054-BHG_COSYME
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

10.000₫

Bánh Quy Oreo Hộp Thiếc 235.2gr

Mã hàng: Q235.2-BHT_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

86.000₫