Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Vui lòng CHỌN kiểu dáng phần quà

Các sản phẩm rượu

Rựou Chivas 21 700ml

Mã hàng: R070-CHIVAS21
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

3.100.000₫

Rượu Bailey's Sữa

Mã hàng: R075-BAILEYS
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

458.000₫

Rượu vang trắng Since 1825 Sauvignon Blanc 750ml

Mã hàng: R750-VT_CHILE
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Chi Lê

242.000₫

Rượu Johnnie Walker Black Label 750ml

Mã hàng: R075-JWB
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

672.000₫

Rượu Champagne Nga Đỏ 7 Đồng Tiền

Mã hàng: R-CND7
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Nga

187.000₫

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Hima Daily 350ml

Mã hàng: R350-DTHT_HM
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Việt Nam

260.000₫

Rượu Chivas 12 750ml

Mã hàng: R075-CHIVAS12
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

750.000₫

Rượu Remy Martin Vshop 700ml

Mã hàng: R700-REMY
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

1.292.000₫

Rượu Johnnie Walker Gold Reserve 750ml

Mã hàng: Q750-JWGOLD
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

1.050.000₫

Rượu Hennessy Vsop 700ml

Mã hàng: R070-HENNESSY
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

1.556.000₫

Rượu Chivas 18 750ml

Mã hàng: R075-CHIVAS18
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

1.528.000₫

Rượu Johnnie Walker Red Label 750ml

Mã hàng: R075-JWR
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

390.000₫

Rượu vang đỏ G7 Cabernet Sauvignon 750ml

Mã hàng: R750-VD_G7
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Chi Lê

215.000₫

Rượu Vang Đỏ Balmontee 750ml

Mã hàng: R750-BALMONTEE
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

165.000₫

Rượu Label 5 1000ml

Mã hàng: R1000-LABEL5
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

390.000₫