Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Vui lòng CHỌN kiểu dáng phần quà

Sản phẩm tỏi đen ASAKA

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn 50g

Mã hàng: O050-CODON
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

97.500₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn 125g

Mã hàng: O125-CODON
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

243.500₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp 50g

Mã hàng: O050-CODON.A+
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

115.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp 125g

Mã hàng: O125-CODON.A+
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

287.500₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp Hũ 75g

Mã hàng: OH75-CODON.A+
Quy cách: Hũ
Nguồn gốc: NPFOOD

178.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp Hũ 125g

Mã hàng: OH125-CODON.A+
Quy cách: Hũ
Nguồn gốc: NPFOOD

292.000₫