Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Vui lòng CHỌN kiểu dáng phần quà

Các sản phẩm trà

Trà Oolong lon giấy 100g - Tân Long

Mã hàng: OLLG100_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

79.000₫

Trà Oolong Premium Class 160g - Tân Long

Mã hàng: OLPRE160_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

299.000₫

Trà Oolong Premium Class 96g - Tân Long

Mã hàng: OLPRE96_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

175.000₫

Trà Oolong Gold Class 160g - Tân Long

Mã hàng: OLDIA160_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

399.000₫

Trà Ô Long Tân Long Premium Class Hộp Combo 192gr

Mã hàng: T192-OLPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

399.000₫

Trà Xanh Tân Long Lon Giấy 100gr

Mã hàng: T100-XLG_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: NPFOOD

27.500₫

Oolong Tân Long Diamond Classis 160g

Mã hàng: 8936100290367
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

550.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long 100gr

Mã hàng: T100-HTOL_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

72.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long 250gr

Mã hàng: T250-HTOL_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

165.000₫

Trà Ô Long Tân Long Premium Class Hộp 96gr

Mã hàng: T096-OLPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

175.000₫

Trà Ô Long Tân Long Special Class Combo Hộp 192gr

Mã hàng: T192-OLSC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

280.000₫

Trà Ô Long Tân Long Special Class Hộp 96gr

Mã hàng: T096-OLSC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

115.000₫

Trà Ô Long Tân Long Lon Giấy 100gr

Mã hàng: T100-OLLG_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: NPFOOD

79.000₫

Trà Lài Tân Long Cao Cấp 125gr

Mã hàng: T125-LCC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

56.000₫

Trà Xanh Tân Long Đặc Biệt 125gr

Mã hàng: T125-TX_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

35.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-HTOL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

32.000₫

Trà Ô Long Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-OL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

29.000₫

Trà Xanh Thái Nguyên Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-TXTL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

25.000₫

Trà Ô Long Tân Long Daily Class 250gr

Mã hàng: T250-ON_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

155.000₫

Trà Ô Long Tân Long Dialy Class 100gr

Mã hàng: T100-ON_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

69.000₫

Trà Xanh Sữa Birdy 3 in 1 340gr

Mã hàng: T340-MATCHA
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

64.000₫