Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Vui lòng CHỌN kiểu dáng phần quà

Các sản phẩm trà

Oolong Tân Long Diamond Classis 160g

Mã hàng: 8936100290367
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

550.000₫

Trà Xanh Tân Long Lon Giấy 100gr

Mã hàng: T100-XLG_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: NPFOOD

27.500₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long 100gr

Mã hàng: T100-HTOL_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

72.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long 250gr

Mã hàng: T250-HTOL_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

165.000₫

Trà Ô Long Tân Long Premium Class Hộp Combo 192gr

Mã hàng: T192-OLPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

399.000₫

Trà Ô Long Tân Long Premium Class Hộp 96gr

Mã hàng: T096-OLPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

175.000₫

Trà Ô Long Tân Long Special Class Combo Hộp 192gr

Mã hàng: T192-OLSC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

280.000₫

Trà Ô Long Tân Long Special Class Hộp 96gr

Mã hàng: T096-OLSC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

115.000₫

Trà Ô Long Tân Long Lon Giấy 100gr

Mã hàng: T100-OLLG_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: NPFOOD

79.000₫

Trà Lài Tân Long Cao Cấp 125gr

Mã hàng: T125-LCC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

56.000₫

Trà Xanh Tân Long Đặc Biệt 125gr

Mã hàng: T125-TX_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

35.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-HTOL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

32.000₫

Trà Ô Long Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-OL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

29.000₫

Trà Xanh Thái Nguyên Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-TXTL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

25.000₫

Trà Ô Long Tân Long Daily Class 250gr

Mã hàng: T250-ON_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

155.000₫

Trà Ô Long Tân Long Dialy Class 100gr

Mã hàng: T100-ON_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

69.000₫

Trà Xanh Sữa Birdy 3 in 1 340gr

Mã hàng: T340-MATCHA
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

64.000₫