QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
TỎI ĐEN ASAKA
 • MSP: TĐCC50
  ĐVT: Gói
  NXS: NPFOOD
  Giá: 115.000 đ
  Tỏi đen cô đơn cao cấp ASAKA 50g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TN50
  ĐVT: Gói
  NXS: NPFOOD
  Giá: 60.000 đ
  Tỏi đen nhiều nhánh ASAKA 50g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TĐ125
  ĐVT: Gói
  NXS: NPFOOD
  Giá: 243.500 đ
  Tỏi đen cô đơn ASAKA 125g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TĐ50
  ĐVT: Gói
  NXS: NPFOOD
  Giá: 97.500 đ
  Tỏi đen cô đơn ASAKA 50g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TN125
  ĐVT: Gói
  NXS: NPFOOD
  Giá: 150.000 đ
  Tỏi đen nhiều nhánh ASAKA 125g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TĐCC125
  ĐVT: Gói
  NXS: NPFOOD
  Giá: 287.500 đ
  Tỏi đen cô đơn cao cấp ASAKA 125g
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT