QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
SẢN PHẨM TRÀ & CÀ PHÊ
 • MSP: NESX
  ĐVT: Hộp
  NXS: Nestle
  Giá: 55.500 đ
  Nescafe 3 in 1 (hộp xuân 2017)
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: CFSB340
  ĐVT: Hộp
  NXS: Ajinomoto
  Giá: 47.000 đ
  Cà phê sữa Birdy 3 in 1 340gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TC
  ĐVT: Hộp
  NXS: Nestle
  Giá: 35.000 đ
  Trà vị chanh Nestea
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: CFHG500
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 110.000 đ
  Cà Phê Thượng Hạng 500g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: O3TE2
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 152.000 đ
  Oolong 3 tea set 2
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: TSB340
  ĐVT: Hộp
  NXS: Ajinomoto
  Giá: 58.500 đ
  Trà matcha sữa Birdy 3 in 1 340gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: NES
  ĐVT: Hộp
  NXS: Nestle
  Giá: 40.000 đ
  Nescafe 3 in 1
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OX100
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 100.000 đ
  Oolong thuần hộp xanh 100g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: O10TSET
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 1.300.000 đ
  Oolong 10 tea set
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OT10S2
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 650.000 đ
  Oolong 10 tea set 2
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OT5S2
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 355.000 đ
  Oolong 5 tea set 2
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OTS5
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 710.000 đ
  Oolong 5 tea set
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: CFT150
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 67.500 đ
  Cà phê trống 150gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OLL100
  ĐVT: Lon
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 78.000 đ
  Trà Oolong lon giấy 100g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OD100
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 136.000 đ
  Oolong thuần hộp đỏ 100g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OT3
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 408.000 đ
  Oolong thuần hộp đỏ 300g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: ATLCC40
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 20.000 đ
  Trà Arttchoke túi lọc cao cấp 40gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: LL100
  ĐVT: Lon
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 29.500 đ
  Trà lài lon giấy 100g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OG200
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 149.000 đ
  Trà Oolong hộp gỗ 200g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: LG100
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 64.000 đ
  Trà lài hộp gỗ 100 gr (bát giác)
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: O3TSET
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 608.000 đ
  Trà oolong 3 tea set 320gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OG100
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 94.500 đ
  Trà Oolong hộp gỗ 100g
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: OPQ400
  ĐVT: Hộp
  NXS: Tâm Châu
  Giá: 230.000 đ
  Trà Oolong Phú Quý 400gr
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT