QUÀ TẾT TỰ CHỌN 2017

Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Bạn chọn kiểu dáng phần quà

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CHỌN HAMPER
YẾN TỔ & YẾN NƯỚC
 • MSP: YN3
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đông Nam Á
  Giá: 110.000 đ
  Yến nước có đường 3 hũ
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: YNK3
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đông Nam Á
  Giá: 110.000 đ
  Yến nước không đường 3 hũ
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: YNS3
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đông Nam Á
  Giá: 140.000 đ
  Yến nước nhân sâm 3 hũ
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: YN6
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đông Nam Á
  Giá: 240.000 đ
  Yến nước có đường 6 hũ
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: YNK6
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đông Nam Á
  Giá: 240.000 đ
  Yến nước không đường 6 hũ
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: YNS6
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đông Nam Á
  Giá: 300.000 đ
  Yến nước nhân sâm 6 hũ
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: YSA20
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đông Nam Á
  Giá: 720.000 đ
  Yến sạch lông A 20gr
  Quà Tết Tự Chọn
 • MSP: YS2A20
  ĐVT: Hộp
  NXS: Đông Nam Á
  Giá: 780.000 đ
  Yến sạch lông AA 20gr
  Quà Tết Tự Chọn
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT