Bạn Chưa Chọn Kiểu Dáng Phần Quà và Chưa Có Sản Phẩm.

Vui lòng CHỌN kiểu dáng phần quà

Kiểu dáng phần quà

Giỏ Quà Loại 1 - Trung ( Giỏ Phụ Kiện Công )

Mã hàng: G5
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

90.000₫

Quà tết 2020 ( công + phụ kiện )

Mã hàng: T
Quy cách: Túi
Nguồn gốc: Việt Nam

15.000₫

Giỏ Quà Loại 2 - Trung ( Giỏ + Phụ Kiện + Công )

Mã hàng: G4
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

80.000₫

Hộp Quà Tết 2020 ( hộp + phụ kiện + túi giấy + công )

Mã hàng: HQ
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

120.000₫

Giỏ Quà Loại 3 ( Giỏ + Phụ Kiện + Công )

Mã hàng: G2
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

60.000₫

Giỏ Quà Loại 2 - Trung ( Giỏ + Phụ Kiện + Công )

Mã hàng: G1
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

80.000₫

Giỏ Quà Loại 4 ( Giỏ + Phụ Kiện + Công )

Mã hàng: G3
Quy cách: Giỏ
Nguồn gốc: Việt Nam

50.000₫

Các sản phẩm trà

Trà Oolong Gold Class 160g - Tân Long

Mã hàng: OLDIA160_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

399.000₫

Trà Oolong Premium Class 96g - Tân Long

Mã hàng: OLPRE96_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

175.000₫

Trà Oolong lon giấy 100g - Tân Long

Mã hàng: OLLG100_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Việt Nam

79.000₫

Trà Oolong Premium Class 160g - Tân Long

Mã hàng: OLPRE160_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

299.000₫

Trà Ô Long Tân Long Premium Class Hộp Combo 192gr

Mã hàng: T192-OLPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

399.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long 100gr

Mã hàng: T100-HTOL_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

72.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long 250gr

Mã hàng: T250-HTOL_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

165.000₫

Oolong Tân Long Diamond Classis 160g

Mã hàng: 8936100290367
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

550.000₫

Trà Xanh Tân Long Lon Giấy 100gr

Mã hàng: T100-XLG_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: NPFOOD

27.500₫

Trà Ô Long Tân Long Premium Class Hộp 96gr

Mã hàng: T096-OLPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

175.000₫

Trà Ô Long Tân Long Special Class Combo Hộp 192gr

Mã hàng: T192-OLSC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

280.000₫

Trà Ô Long Tân Long Special Class Hộp 96gr

Mã hàng: T096-OLSC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

115.000₫

Trà Ô Long Tân Long Lon Giấy 100gr

Mã hàng: T100-OLLG_TL
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: NPFOOD

79.000₫

Trà Lài Tân Long Cao Cấp 125gr

Mã hàng: T125-LCC_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

56.000₫

Trà Xanh Tân Long Đặc Biệt 125gr

Mã hàng: T125-TX_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

35.000₫

Hồng Trà Ô Long Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-HTOL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

32.000₫

Trà Ô Long Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-OL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

29.000₫

Trà Xanh Thái Nguyên Tân Long Túi Lọc 40gr

Mã hàng: T040-TXTL_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

25.000₫

Trà Ô Long Tân Long Daily Class 250gr

Mã hàng: T250-ON_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

155.000₫

Trà Ô Long Tân Long Dialy Class 100gr

Mã hàng: T100-ON_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

69.000₫

Sản phẩm cà phê

Cà Phê Premium 150g - Brian

Mã hàng: CFPR150_TL
Quy cách: hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

68.000₫

Cà Phê Sữa Birdy 3 in 1 340gr

Mã hàng: C340-SUA
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Ajiomoto

55.000₫

Cà phê Brian Arabica 250gr

Mã hàng: C250-ARABICA_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

65.000₫

Cà Phê Brian Premium Hộp 150gr

Mã hàng: C150-CAFEPR_TL
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: NPFOOD

68.000₫

Cà Phê Brian Moka 250gr

Mã hàng: C250-MOKA_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

90.000₫

Cà Phê Brian Robusta 250gr

Mã hàng: C250-RB_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

45.000₫

Cà Phê Brian Daily Class 250gr

Mã hàng: C250-DAILY_TL
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

55.000₫

Đông trùng hạ thảo cà phê 4 in 1 180gr

Mã hàng: K-DTHT_CAFE4IN1
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: HIMA

110.000₫

Tỏi đen ASAKA

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn 50g

Mã hàng: O050-CODON
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

79.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn 125g

Mã hàng: O125-CODON
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

189.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp 50g

Mã hàng: O050-CODON.A+
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

109.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp 125g

Mã hàng: O125-CODON.A+
Quy cách: Gói
Nguồn gốc: NPFOOD

279.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp Hũ 75g

Mã hàng: OH75-CODON.A+
Quy cách: Hũ
Nguồn gốc: NPFOOD

169.000₫

Tỏi Đen ASAKA Cô Đơn Cao Cấp Hũ 125g

Mã hàng: OH125-CODON.A+
Quy cách: Hũ
Nguồn gốc: NPFOOD

279.000₫

Sản phẩm bánh

Bánh quy Bơ White Castle 681gr (xanh/đỏ)

Mã hàng: CASTLE 681
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

199.000₫

Bánh quy Bơ White Castle 454gr (xanh/đỏ)

Mã hàng: CASTLE 454
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

139.000₫

Bánh quế nhân kem Socola White Castle Luxury 100g

Mã hàng: LUXSO100
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

29.000₫

Bánh quế nhân kem Vani White Castle Luxury 100g

Mã hàng: LUXVA100
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

29.000₫

Socola Lindt Lindor Milk

Mã hàng: Q168-KHG_LINDORM
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Switzerland

210.000₫

Socola Lindt Lindor Cornet Milk

Mã hàng: Q200-KHG_LINDORCM
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Switzerland

206.000₫

Bánh quế nhân kem Socola Hạt Phỉ White Castle Luxury 100g

Mã hàng: LUXHAT100
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

29.000₫

Bánh quế nhân kem Socola White Castle Luxury 300g

Mã hàng: LUXS0300
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

99.000₫

Bánh quế nhân kem Dâu White Castle Luxury 300g

Mã hàng: LUXDAU300
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

99.000₫

Bánh quế nhân kem Dâu White Castle Luxury 300g

Mã hàng: LUXDAU300
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

99.000₫

Bánh Quy Distinctive Assortment Tin Box 376gr

Mã hàng: Q376-BHT_ASSO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Mỹ

214.000₫

Bánh quế - Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g

Mã hàng: Q382-BHT_HATDE
Quy cách: Lon
Nguồn gốc: Mỹ

110.000₫

Bánh Quy Distinctive Collection 376gr

Mã hàng: Q376-BHT_QUY
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Mỹ

182.000₫

Hộp Quà St Michel Biscuits Collection 270gr

Mã hàng: Q270-BHG_BISCUITS
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Pháp

133.500₫

Socola Ritter Sport Cubes Selection 192gr

Mã hàng: Q192-KHG_CHOCOCUBES
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đức

165.500₫

Hộp Bánh Xốp Classic Minis Collection 240gr

Mã hàng: Q240-BHT_CLASSIC
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Italy

158.000₫

Hộp Bánh Xốp Loacker Selection 245gr

Mã hàng: Q245-BHG_LOACKER
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Italy

178.000₫

Bánh quy bơ Danisa 200gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

67.000₫

Bánh quy bơ Danisa 454gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA2
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

155.000₫

Bánh quy bơ Danisa 681gr

Mã hàng: Q-BANHDANISA3
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Đan Mạch

224.000₫

Socola Romanze 135gr Xanh/ Đỏ

Mã hàng: Q135-KHG_ROMANZE.Đ
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

97.500₫

Socola Soreign Almond Hộp Thiếc 200gr

Mã hàng: Q200-KHT_ALMOND
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

175.000₫

Bánh Quy Bisking Chocolate Cream Hộp Giấy 300gr

Mã hàng: Q300-BHG_BISKING
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

51.500₫

Bánh Quy Kem Marie Hộp Giấy 300gr

Mã hàng: Q300-BHG_MARIE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Indonesia

51.500₫

Bánh Bông Lan Solite 216gr

Mã hàng: Q216-BHG_SOLITE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

43.500₫

Bánh Quy Cosy Mè Hộp Giấy 144gr

Mã hàng: Q144-BHG_COSYME
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

21.500₫

Bánh Cookies Bơ Pháp LU 74gr

Mã hàng: Q074-BHG_LU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

22.500₫

Bánh Quy Oreo Hộp Thiếc 235.2gr

Mã hàng: Q235.2-BHT_OREO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Kinh Đô

86.000₫

Kẹo, mứt & hạt

Chocolate Beryl's Dark 99% Cacao 108gr

Mã hàng: Q108-KHT_CHOCO99
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Malaysia

101.000₫

Mứt chanh Mrs Bridges 340g

Mã hàng: MUCHABRI340
Quy cách: Lọ
Nguồn gốc: Scotland

149.000₫

Mứt quả việt quất và quả lí chua đen Mrs Bridges 42g

Mã hàng: MUVIEBRI42
Quy cách: Lọ
Nguồn gốc: Scotland

29.000₫

Mứt dâu tây hương rượu sâm banh Mrs Bridges 340g

Mã hàng: MUDAUBRI340
Quy cách: Lọ
Nguồn gốc: Scotland

159.000₫

Mứt quả việt quất và quả lí chua đen Mrs Bridges 113g

Mã hàng: MUVIEBRI340
Quy cách: Lọ
Nguồn gốc: Scotland

69.000₫

Hạt điều rang bóc vỏ 235g

Mã hàng: DIENHA235
Quy cách: Hủ
Nguồn gốc: Việt Nam

109.000₫

Mứt dây tây hương rượu champagne Mrs Bridges 42g

Mã hàng: MUTDAUBRI42
Quy cách: Lọ
Nguồn gốc: Scotland

29.000₫

Mứt dây tây hương rượu champagne Mrs Bridges 42g

Mã hàng: MUTDAUBRI42
Quy cách: Lọ
Nguồn gốc: Scotland

29.000₫

Mứt cam hương rượu champagne Mrs Bridges 42g

Mã hàng: MUCAMBRI42
Quy cách: Lọ
Nguồn gốc: Scotland

29.000₫

Kẹo Hộp Trái Tim 138gr

Mã hàng: Q138-HN_KOKOCHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

44.000₫

Nho Khô Cao Cấp 400gr

Mã hàng: Q400-NHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

99.000₫

Hạt Điều Lụa Cao Cấp 400gr

Mã hàng: Q400-DIEU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

166.500₫

Nho Khô Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-NHO
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

60.000₫

Hạt Dẻ Cười Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-HATDE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

90.000₫

Hạt Điều Lụa Cao Cấp 200gr

Mã hàng: Q200-DIEU
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

99.000₫

Kẹo Carmen Hộp Thiếc 300gr

Mã hàng: Q300-KHT_CARMEN
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Brazil

128.000₫

Hạt điều vị muối hộp chữ nhật 200gr

Mã hàng: Q200-DIEU_NP
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hoàng Phú

95.000₫

Sản phẩm rượu

Rượu vang trắng Since 1825 Sauvignon Blanc 750ml

Mã hàng: R750-VT_CHILE
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Chi Lê

242.000₫

Rựou Chivas 21 700ml

Mã hàng: R070-CHIVAS21
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

3.100.000₫

Rượu Remy Martin Vshop 700ml

Mã hàng: R700-REMY
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

1.292.000₫

Rượu Johnnie Walker Black Label 750ml

Mã hàng: R075-JWB
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

672.000₫

Rượu Chivas 12 750ml

Mã hàng: R075-CHIVAS12
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

750.000₫

Rượu Johnnie Walker Gold Reserve 750ml

Mã hàng: Q750-JWGOLD
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

1.050.000₫

Rượu Vang Đỏ Balmontee 750ml

Mã hàng: R750-BALMONTEE
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

165.000₫

Rượu vang đỏ G7 Cabernet Sauvignon 750ml

Mã hàng: R750-VD_G7
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Chi Lê

215.000₫

Rượu Champagne Nga Đỏ 7 Đồng Tiền

Mã hàng: R-CND7
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Nga

187.000₫

Rượu Bailey's Sữa

Mã hàng: R075-BAILEYS
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

458.000₫

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Hima Daily 350ml

Mã hàng: R350-DTHT_HM
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Việt Nam

260.000₫

Rượu ĐTHT Hima 350ml - Hima

Mã hàng: RDTHT350_HM
Quy cách: chai
Nguồn gốc: Việt Nam

286.000₫

Rượu Johnnie Walker Red Label 750ml

Mã hàng: R075-JWR
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

404.000₫

Rượu Hennessy Vsop 700ml

Mã hàng: R070-HENNESSY
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Pháp

1.556.000₫

Rượu Label 5 1000ml

Mã hàng: R1000-LABEL5
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

404.000₫

Rượu Chivas 18 750ml

Mã hàng: R075-CHIVAS18
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Scotland

1.528.000₫

Sản phẩm sức khỏe

Nước ĐTHT Daily - Hima

Mã hàng: NDTHT_HM
Quy cách: Hủ
Nguồn gốc: Việt Nam

39.600₫

Trà Linh Chi Hàn Quốc (hộp gỗ 300g)

Mã hàng: TRALC01
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

350.000₫

Hồng Sâm Hoàng Đế (chai 180ml)

Mã hàng: HONGSHD
Quy cách: Chai
Nguồn gốc: Hàn Quốc

39.000₫

Cao hồng sâm linh chi Taewoong

Mã hàng: CHSLCTAE
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

1.045.000₫

Cao Chiết Xuất Thiên Sâm (480g)

Mã hàng: CCSTS480
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

1.250.000₫

Kẹo Hồng Sâm không đường KGC (hộp 180g)

Mã hàng: KHSKD180
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

335.000₫

Trà Nhân Sâm Linh Chi (hộp gỗ 300g)

Mã hàng: TNSLC300
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Hàn Quốc

199.000₫

Sản phẩm khác

Bột Cacao Mystery 100g màu xanh

Mã hàng: CAOMYTERXA100
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

39.000₫

Bột Cacao Sunshine 150g Trắng

Mã hàng: CAOSUN150
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

69.000₫

Bột Cacao Moonlight 150g Xanh

Mã hàng: CAOMOO150
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

69.000₫

Hạt điều rang vỏ lụa 235g

Mã hàng: DIEVO235
Quy cách: Hủ
Nguồn gốc: Việt Nam

99.000₫

Bột Cacao Mystery 100g màu đỏ

Mã hàng: CAOMYTERDO100
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

39.000₫

Bột Cacao Pure 100g

Mã hàng: CACAOPURE100
Quy cách: Hộp
Nguồn gốc: Việt Nam

41.000₫